Rezidencie

Úvod

Rezidencia je tvoj vlastný pozemok na ktorom môžeš robiť a stavať čo chceš. Rezidencia chráni tvoj pozemok pred ostatnými hráčmi, v tvojej rezidencii nemôže nikto nič ničit, nič brať z chestiek a ani pokladať blocky.

Pridanie/odobranie hráča

Do rezidencie si môžeš pridať svojich kamarátov pomocou príkazu /res pad <nick> hráča a ak ho chceš odobrať tak použiješ príkaz /res pdel <nick>.

Vytvorenie/zmazanie residencie

Rezidenciu si vytvoríš pomocou príkazu /res auto. Ak chceš odstrániť rezidenciu tak použi príkaz /res remove <názov rezidencie>.

Zoznam rezidencií

Príkaz /res list ti ukáže zoznam tvojich rezidencií.

Informácie o rezidencii

Príkaz /res info ti ukáže informácie o rezidencii.

Nastavenia práv

Pomocou príkazu /res set nastavuješ práva v celej rezidencii pre všetkých hráčov. Ak chceš nastavovať práva samostatne použi príkaz /res pset <nick>.

Limity rezidencií

Príkaz /res limits ukáže limity v rezidencií.

Teleport na residenciu

Ak sa chceš teleportovať na svoju rezidenciu použi príkaz /res tp <názov>.

Zobrazenie hranice

Príkaz /res area ti ukáže hranice tvojej rezidencie.

Last updated