Pravidlá

Všeobecné ustanovenia:

 • Na serverových akciách sa chovajte slušne a nasledujte pokyny člena IG-Teamu.
 • Je zakázané vlastniť alebo prevádzkovať niečo čo nadmerne zatažuje server.
 • Hráč pripojením automaticky súhlasí s pravidlami a ich dodržiavaním.
 • Každý hráč je za bezpečnosť svojho účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
 • PvP je povolené a poškodený nesie zodpovednosť za tvoje činy. (Mal si vytvoriť residenciu alebo sa neportovať na random hráčov)
 • Hráč musí dodržiavať platné Sk/Cz zákony. - Neznalosť pravidiel vás neospravedlňuje. - Nekaz ostatným hráčom hru.

Chat a príkazy:

 • Nebuď toxic! - Správu si skontroluj pred tým ako ju odošleš!
 • Nadávky, prejavy nacizmu/rasizmu nebudú tolerované.
 • Akékoľvek žiadanie o práva (OP,GM,FLY) bude trestané.
 • Nerozpisuj jednu vec v chate do niekoľkých správ.

Stavanie, ťaženie a veci:

 • Nevyužívaj veci ktoré ti nepatria bez povolenia.
 • Stavanie bezvýznamných stavieb a stĺpy 1x1 mimo residencie sú zakázané.
 • Na ťazbu surovín používajte prioritne ťažobný svet. Príkaz: &e/ts
 • Ak niečo pokazíš tak to oprav na vlastné náklady ináč budeš potrestaný.
 • Ak strata vecí nebola zapríčinená chybou serveru tak hráč nemá právo na návrat vecí.
 • Griefing stavieb a kradnutie mimo residencie prísne zakázané. (V prípade že vám to niekto spraví tak kontaktujte člena IG-Teamu.)

Bugy a chyby:

 • Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zneužívať herné mechaniky a bugy.
 • Hráč má povinnosť nájdený bug nahlásiť členom IG-Teamu.

Povolené módy/clienty:

Módy mimo vypísaných sú zakázané. - OptiFine - BetterFPS - LabyMod - Minimapa ) - Vizuálne módy (X-Ray a pod. sú zakázané)

Dodatok

 • Za to že nieje niečo zakázané, to nemusí znamenať, že je to povolené.
 • Vaše práva končia tam kde obmedzujete práva či slobodu druhých!
 • Obchádzanie banu sa trestá permanentným IP-Banom.
 • Porušenie pravidiel vedie k potrestaniu.