Pravidlá

Všeobecné ustanovenia:

  Na serverových akciách sa chovajte slušne a nasledujte pokyny člena IG-Teamu.
  Je zakázané vlastniť alebo prevádzkovať niečo čo nadmerne zatažuje server.
  Hráč pripojením automaticky súhlasí s pravidlami a ich dodržiavaním.
  Každý hráč je za bezpečnosť svojho účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
  PvP je povolené a poškodený nesie zodpovednosť za tvoje činy. (Mal si vytvoriť residenciu alebo sa neportovať na random hráčov)
  Hráč musí dodržiavať platné Sk/Cz zákony. - Neznalosť pravidiel vás neospravedlňuje. - Nekaz ostatným hráčom hru.

Chat a príkazy:

  Nebuď toxic! - Správu si skontroluj pred tým ako ju odošleš!
  Nadávky, prejavy nacizmu/rasizmu nebudú tolerované.
  Akékoľvek žiadanie o práva (OP,GM,FLY) bude trestané.
  Nerozpisuj jednu vec v chate do niekoľkých správ.

Stavanie, ťaženie a veci:

  Nevyužívaj veci ktoré ti nepatria bez povolenia.
  Stavanie bezvýznamných stavieb a stĺpy 1x1 mimo residencie sú zakázané.
  Na ťazbu surovín používajte prioritne ťažobný svet. Príkaz: &e/ts
  Ak niečo pokazíš tak to oprav na vlastné náklady ináč budeš potrestaný.
  Ak strata vecí nebola zapríčinená chybou serveru tak hráč nemá právo na návrat vecí.
  Griefing stavieb a kradnutie mimo residencie prísne zakázané. (V prípade že vám to niekto spraví tak kontaktujte člena IG-Teamu.)

Bugy a chyby:

  Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zneužívať herné mechaniky a bugy.
  Hráč má povinnosť nájdený bug nahlásiť členom IG-Teamu.

Povolené módy/clienty:

Módy mimo vypísaných sú zakázané. - OptiFine - BetterFPS - LabyMod - Minimapa ) - Vizuálne módy (X-Ray a pod. sú zakázané)

Dodatok

  Za to že nieje niečo zakázané, to nemusí znamenať, že je to povolené.
  Vaše práva končia tam kde obmedzujete práva či slobodu druhých!
  Obchádzanie banu sa trestá permanentným IP-Banom.
  Porušenie pravidiel vedie k potrestaniu.
Last modified 1yr ago