Ťažobný svet

Úvod

Tento svet slúži na ťaženie a získavanie hernej meny pomocou prác. Svet sa priebežne resetuje a je v ňom povolený griefing. Na stavanie použite hlavný svet.

Ako sa dostanem do ťažobného svetu?

Do ťažebného svetu sa dostaneš pomocou príkazu /ts v akomkoľvek svete.

V tomto svete môžete získavať hernú menu pomocou prác.

V tomto svete môžete nájsť aj rôzne špeciálne stromy a rastliny.

Last modified 1yr ago