Hlavný svet

Úvod

Tento svet je určený na stavanie stavieb hráčov. Jedná sa o klasický vanilla svet doplnený dungeonmi, špeciálnymi stromami a rastlinami. Nevyužívajte ho na ťaženie surovín, na tento účel použite ťažobný svet.

Ako sa dostanem do prírody?

Do prírody sa dostaneš pomocou postavičky na spawne alebo napísaním príkazu /rtp na spawne alebo alternatívne /rtp hs v akomkoľvek svete.

SupplyDropy

Každú hodinu ak počet hráčov prekročí 10, tak padá supplydrop. Do chatu sa napíšu súradnice kde padne. V SupplyDrope môžete nájsť rôzne itemy, hernú menu a pod... Niektoré veci sú v podobe papieru z názvom itemu. Tieto itemy stačí dať do ruky a kliknúť. Automaticky sa vám daruje popísaný item.

V tomto svete môžete nájsť aj rôzne špeciálne stromy a rastliny.

Last updated