Práce

Jeden zo spôsobov na získavanie hernej meny.

Získavanie hernej meny pomocou prác

Práce fungujú na princípe výplat. Po dosiahnutí 100% výplaty dostanete 10 money, 1 coin a 10EXP.

Drevorúbač

Zárobky: - Ťaženie akéhokoľvek dreva - 1% Výplaty

Banník

Zárobky: - Ťaženie uhlia - 1% Výplaty - Ťaženie železa - 2% Výplaty - Ťaženie zlata - 3% Výplaty - Ťaženie lapisu - 4% Výplaty - Ťaženie redstonu - 3% Výplaty - Ťaženie diamantov - 10% Výplaty - Ťaženie emeraldov - 20% Výplaty

Last updated